UMOWA ADOPCYJNA

Dotyczy: Przekazania psa na własność innej osoby.

Strony:
 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.
 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwana dalej Adoptującym.

Dane psa:
płeć: ..........................................................
imię: ..........................................................
rasa: ..........................................................
chip: ..........................................................
tatuaż: .......................................................
rodowód: ..................................................
wiek/data urodzenia: ...................................
maść: ........................................................
kolor oczu: .................................................
daty szczepień: ............................................

Dane Wydającego:
Imię: ..........................................................
Nazwisko: ...................................................
Nr dowodu tożsamości: ................................
Nr PESEL: ..................................................
Adres kontaktowy: ......................................
Telefon kontaktowy: ...................................
E-mail: ......................................................


Dane Adoptującego:
Imię: ..........................................................
Nazwisko: ...................................................
Nr dowodu tożsamości: ................................
Nr PESEL: ..................................................
Adres kontaktowy: ......................................
Telefon kontaktowy: ...................................
E-mail: ......................................................

Dokumenty załączone:

Zobowiązuje się do otoczenia psa rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie mu zapewnić, oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:
 1. Jeśli pies ucieknie, zobowiązuje sie powiadomić osobę wydającą psa, jak też podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go.
 2. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z posiadania psa, odwiozę go do osoby wydającej lub zapewnie opieke nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię o tym kroku osobę wydającą, która ma prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym opiekunem.
 3. Pod żadnym względem nie porzucę psa ani nie oddam go do schroniska.
 4. Pies będzie miał obrożę/uprząż z moim telefonem i/lub adresem.
 5. Pies będzie pod opieka weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie choroby leczony z należytą troską.
 6. Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkajacego na zewnątrz (w kojcu) zobowiązuję się zapewnic mu wlaściwie ocieploną budę, wybieg oraz stały dostęp do wody, a takze posiłek dwa razy dziennie.
 7. Wydajacy będzie mial mozliwosc sprawdzania warunków przetrzymywania psa, sposobu jego zywienia, prawidlowej socjalizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, odpowiedniej ilosci ruchu.
 8. Uniemozliwie psu ucieczki, polowania na inne zwierzeta, bede unikac sytuacji, w których pies moze pogryzc sie z innym psem (w ramach mozliwosci).
 9. Nie bede kopiowac Psu uszu ani ogona (chyba, ze wzgledy zdrowotne beda tego bezwzglednie wymagaly), ani nie bede Go traktowac niezgodnie z Ustawa o ochronie zwierzat.
 10. Pies nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.
 11. Pies nie zostanie poddany eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.
 12. Pies nie jest przeznaczony do rozrodu - zostanie poddany zabiegowi sterylizacji (suka) lub będzie dobrze pilnowany (pies; zalecana kastracja).
 13. Jeśli zdarzy mi sie sytuacja, ze suka zostala pokryta przez psa, zobowiązuje sie pokryc koszty usuniecia ciazy u suki lub – w razie podjecia takiej decyzji – uspienia szczeniat.
 14. Wyrazam zgode na kontrole poadopcyjne.
 15. W przypadku razacego naruszenia któregos z punktów niniejszej umowy, osoba wydająca ma prawo do natychmiastowego odebrania psa adoptujacemu.


Przyjmuje do wiadomosci, ze w razie zlego traktowania zwierzecia grozi mi odpowiedzialnosc karna na podstawie ustawy o ochronie zwierzat z dnia 21 sierpnia 1997r.

Umowe spisano w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla wydającego i adoptującego i wszelkie złamanie umowy lub kwestie, których nie rozstrzyga umowa będą rozstrzygnięte przez sąd.

..................................................
Podpis adoptujacego

..................................................
Podpis wydającegoUMOWA PRZJĘCIA PSA

Dotyczy: Przekazania psa na w ręce innej osoby.

Strony:
 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.
 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem, zwana dalej Przejmującym.

Dane psa:
płeć: ..........................................................
imię: ..........................................................
rasa: ..........................................................
chip: ..........................................................
tatuaż: .......................................................
rodowód: ..................................................
wiek/data urodzenia: ...................................
maść: ........................................................
kolor oczu: .................................................
daty szczepień: ............................................

Dane Wydającego:
Imię: ..........................................................
Nazwisko: ...................................................
Nr dowodu tożsamości: ................................
Nr PESEL: ..................................................
Adres kontaktowy: ......................................
Telefon kontaktowy: ...................................
E-mail: ......................................................


Dane Przejmującego:
Imię: ..........................................................
Nazwisko: ...................................................
Nr dowodu tożsamości: ................................
Nr PESEL: ..................................................
Adres kontaktowy: ......................................
Telefon kontaktowy: ...................................
E-mail: ......................................................

Dokumenty załączone:
Oświadczam, że ja ............................................... dobrowolnie zrzekam się wyżej opisanego psa, i nie będę sobie rościł do niego żadnych praw. Pies przechodzi na własność...................................... ..... która zobowiązuje się do trzymania psa w godnych i humanitarnych warunkach. Zapewni mu ciepłe miejsce do spania, opiekę, wyżywienie i w razie choroby opiekę weterynaryjną.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wydającego i adoptującego.

..................................................
Podpis przejmującego

..................................................
Podpis wydającego